Újévi köszöntő Hévízen

Hévíz és Kistérsége, 2007. január

Számvetés és tervek
Újévi köszöntő Hévízen

Naptárváltás idején nemcsak a fogadalomtételek vannak divatban, hanem a fogadások is, melyek a hivatalos szálak barátibbá oldását szolgálják, segítve ezzel a mind sikeresebb együttműködést. Ilyen esemény helyszíne volt január 16-án a hévízi városháza, ahol Vérrtes Árpád polgármester újévi köszöntőt mondott, visszatekintve a 2006-os év jelentősebb eseményeire. A meghívottak között a megyei és városi szervezetek vezetői, a kistérség többi 26 településének polgármestere és jegyzője, pártok és egyházak képviselői, valamint a helyi közélet szereplői vettek részt. Köztük olyanok is, akik a múlt évi választási siker után először ültek ebben a körben.
– 2006 gazdasági és politikai vonatkozásban is feszültségekkel volt teli és elszabadultak az indulatok is. Ha nincs béke az országban, akkor nem jön a vendég sem, és egy idegenforgalomra alapozó régió számára ez negatívan hat – kezdte a visszatekintést a polgármester.
A nehézségek ellenére a lakosságot szolgáló önkormányzati intézmények működésének szervezeti, személyi és pénzügyi feltétéleit biztosítottuk, a szolgáltatások magas színvonalúak voltak. Emellett beruházások is történtek – tért át a pozitívumok felsorolására Vértes Árpád.
A sorban elsőként említette a Tófürdő két ütemben történő rekonstrukcióját, melyhez az önkormányzat 340 millió forint támogatást nyújtott. Ehhez a tárgyhoz szorosan kapcsolódik a tó-védelmi program, a tavaly februárban elfogadott Hévíz város környezetvédelmi program részeként. Az idegenforgalmi versennyel való lépéstartást támogatja a tavalyi évben létrehozott Hévízi Turizmus Marketing Egyesület. Az említetteken kívül kisebb léptékű fejlesztésekre is sor került, így felújították a mozit, az idősek otthonát 25 férőhellyel bővítették, az általános iskola műfüves pályát kapott. Több útburkolat és járda korszerűsítése zajlott, befejeződött a kábel tv gerinchálózatának kiépítése.
A minél sikeresebb munka záloga napjainkban is az összefogásban rejlik. Ezért a hévízi önkormányzat mind szorosabbra fűzte a szomszédos településekkel a szálakat. Így jött létre a 27 települést tömörítő Keszthely-Hévíz Többcélú Önkormányzati Társulás, mely területfejlesztési feladatokat is ellát. E mellett intézményfenntartó (iskola, óvoda, családsegítő, területfejlesztés, belső ellenőrzés) társulások alakítása is szükségessé vált. Szintén 2006-ban alakították meg a Keszthely-Hévíz városok intézményfenntartó szociális szolgáltató társulást. De a közeli környezeten túllépve a régiós kapcsolatokat is bővítették. A hulladékkezelés korszerű megoldását a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Társulás alapítójaként kívánják megvalósítani.
A 2006-os év adta lehetőségekhez mért fejlődés vázolása után a polgármester az idei tervekről is szót ejtett.
– A 2007-es év kiemelt feladatának tartom (a kórház új főigazgatójának kinevezése után) a fürdőrekonstrukció folytatását, a kórház és a gyógytó európai uniós forrásokból történő fejlesztését és nem utolsó sorban a reumakórház ágyszámának megtartását. Az önkormányzati feladatok között szerepel a hévízi gyógytó világörök-ségi listára történő felvétele, ennek az előkészítésével kapcsolatos további teendők. A fejlesztési elképzelések közül hosszú idő óta még mindig aktuális a jelenlegi korszerűtlen, a gyógytavat szennyező autóbusz-pályaudvar kitelepítése. A város környezetének védelmét szolgálja az állami beruházásban megvalósuló 76-os út várost elkerülő szakaszának és a városba vezető utaknak a megépítése. Reméljük, ebben a kérdésben is felgyorsulnak az események. Bízunk benne, hogy uniós pályázatok útján meg tudjuk valósítani az egységes belvárosi gyalogosövezet kialakítását, a nagyparkoló Széchenyi utcai frontjának átépítését, az Aquamarin szálloda rekonstrukcióját.
Végül Vértes Árpád örömökkel teli boldog új évet kívánt a munkában és a magánéletben egyaránt és az egymás iránti és önmagunkba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta.
A köszöntő beszéd után kulturális program nyújtott kellemes perceket a jelenlévőknek. Szarka László hangversenyénekes produkciója után az általános iskola énekkara, a Musica Antiqua együttes és a Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió tagjai léptek színpadra.
A műsor utáni fogadáson az év elején nyugdíjba vonult dr. Varga Tibor, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal főosztályvezetője, illetve utóda, dr. Benkő Kálmán mondott pohárköszöntőt.